Factsheet Social Engineering gepubliceerd

Informatiebeveiligingsincidenten kunnen ontstaan door onoplettendheid, maar een deel van de incidenten is ook toe te schrijven aan kwaadwillenden. Hackers en criminelen maken bij hun aanvallen niet alleen gebruik van technologie. Vaak maken criminelen ook gebruik van technieken die vallen onder het fenomeen social engineering: het stapsgewijs manipuleren van mensen op basis van hun wil om te helpen om daarmee vertrouwelijke of persoonlijke informatie te onthullen ten behoeve van frauduleuze doeleinden..

Met behulp van het factsheet social engineering geeft de IBD handvatten aan gemeenten om hier mee om te gaan. Deze factsheet social engineering kunt u downloaden via de volgende link.

Lees ook het blog: Maak medewerkers bewust van CEO fraude!