Factsheet Penetratietesten

Een nieuw IBD product: de Factsheet Penetratietesten.  Dit document is een samenvatting van de Handreiking Pentesten en biedt gemeenten een handvat bij het opzetten van een penetratietest.