Factsheet Patchmanagement gepubliceerd

De factsheet Patchmanagement is gepubliceerd. Deze factsheet beschrijft in het kort de wijze waarop gemeenten hun hard- en software actueel houden. Patchmanagement is een belangrijk proces voor het verhogen van de digitale weerbaarheid van de organisatie (VDW Module 1). Om kwaadwillenden en onbevoegden buiten de deur te houden moet hard- en software zo veel als mogelijk vrij zijn van bekende kwetsbaarheden. Voor meer en verdiepende informatie is ook de Handreiking Patchmanagement beschikbaar.