Factsheet en voorbeelden verwerker of verantwoordelijke

De Factsheet Verwerker of Verwerkingsverantwoordelijke en beslisboom is bijgewerkt en voorzien van een praktische beslisboom. Gemeenten maken voor de uitvoering van hun taken en andere werkzaamheden gebruik van de diensten van andere partijen. Als er bij uitbesteding of samenwerking persoonsgegevens worden verwerkt, is het niet altijd duidelijk of de andere partij verwerker of (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke is. Dit onderscheid in privacypositie is essentieel voor de toepasselijkheid van de AVG. Het is bepalend voor de vraag welke verplichtingen een partij heeft: dus bijvoorbeeld welke overeenkomsten gesloten moeten worden, bij wie betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen en wie een datalek moet melden.

Praktijkvoorbeelden Verwerker of Verwerkingsverantwoordelijke

In het document Praktijkvoorbeelden Verwerker of Verwerkingsverantwoordelijke worden verschillende voorbeelden behandeld aan de hand van de in de factsheet beschreven aanpak. De analyses zijn richtinggevend en zijn opgesteld door een werkgroep van gemeenten. De werkgroep bestaat uit Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG’s) van verschillende gemeenten en van een gemeenschappelijke regeling. Het overzicht is nog niet compleet. Het is de bedoeling dat gemeenten samen deze lijst aanvullen.

Gemeenten worden uitgenodigd om hun input te geven en deel te nemen aan de werkgroep. Deze input zal besproken worden in de werkgroep die periodiek bij elkaar komt. Ook organiseert de IBD spreekuren waar de inhoud besproken kan worden. Het overzicht is gemaakt door gemeenten, voor gemeenten. Heeft u extra voorbeelden, vragen of suggesties? Stuurt u deze dan aan privacy@VNG.nl.