Adviezen ivm de gemeenteraadsverkiezingen

Op 16 maart 2022 zijn in 344 gemeenten de gemeenteraadsverkiezingen. Gemeenten spelen als lokale organisator een belangrijke rol bij deze verkiezingen. De Factsheet Adviezen in verband met de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 van de IBD bevat aandachtspunten voor de CISO’s van gemeenten bij de procesinrichting en (digitale) beveiliging van het verkiezingsproces.

Deze factsheet sluit aan bij de bijlage bij de nieuwsbrief van 16 december 2021 van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin het de uitdagingen in relatie tot digitale risico’s en desinformatie benadrukt.

Desinformatie, online opruiing en bedreiging

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft de VNG op haar website informatie voor gemeenten gepubliceerd over hoe te handelen bij desinformatie en online opruiing en bedreiging.

Het ministerie van BZK heeft een handreiking gepubliceerd over hoe verantwoord om te gaan met desinformatie. De handreiking geeft ambtenaren en bestuurders juridische en praktische tips om de impact van desinformatie te verminderen en geeft aan wat gemeenten kunnen doen als ze ermee te maken krijgen.

Klik hier voor de  informatie van VNG en het ministerie van BZK.