Expertgroep Meldplicht Datalekken voor gemeenten en Addendum-leveranciers

Op woensdag 9 september aanstaande organiseert de IBD een Expertgroep voor gemeenten en voor leveranciers die het IBD-Addendum ondertekend hebben. De bijeenkomst heeft als onderwerp ‘Meldplicht Datalekken’. Doel van de bijeenkomst is om gezamenlijk te praten over wat er op gemeenten en betrokken leveranciers afkomt in het kader van de wetswijziging ‘Meldplicht Datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegd CBP’ die per 1 januari 2016 in werking treedt.

Centraal tijdens deze bijeenkomst staat de vraag ‘Wat zijn de gevolgen voor zowel gemeenten als leveranciers en wat dient er geregeld te zijn om vanaf 1 januari 2016 aan deze wetswijziging te kunnen voldoen?’. Met name als er systemen in de Cloud worden gezet, verschuift een deel van de beveiligingswerkzaamheden van de gemeente naar de leverancier. De gemeente blijft echter wel verantwoordelijk voor tijdige en correcte afhandeling van eventuele beveiligings- en privacy-incidenten en de melding aan de toezichthouder. Een ander onderwerp tijdens de bijeenkomst is de vraag: ‘Wat is de impact van deze Meldplicht Datalekken op de relatie tussen gemeenten en leveranciers?’ en ‘Wat is daarvoor binnen de BIG al geregeld?’. Maar ook ‘Wat dienen gemeenten en leveranciers op korte termijn te regelen, zodat goed invulling gegeven kan worden aan de gevolgen van deze wetswijziging?’.

Aan de hand van een interactieve bijeenkomst worden deze vragen verdiepend behandeld én beantwoord.

Meepraten?

Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor de bijeenkomst. Wilt u als gemeente meepraten, dan kunt u zich aanmelden via info@IBDgemeenten.nl.

Wilt u als leverancier meepraten tijdens deze Expertgroep-bijeenkomst? Dan kan dat ook! Heeft u het IBD-Addendum ondertekend, dan kunt u zich rechtstreeks aanmelden via info@IBDgemeenten.nl. Heeft u het IBD-Addendum nog niet ondertekend en wilt u meer informatie hierover ontvangen, neem dan contact op met de IBD. Dit kan ook via info@IBDgemeenten.nl.

Meer informatie

De Expertgroep-bijeenkomst vindt plaats op woensdag 9 september van 10:00-12:00 met aansluitend een lunch. De locatie van deze bijeenkomst is Gemeente Nieuwegein, Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein.