EU publiceert wetteksten EU-VS privacyschild

De Europese Commissie heeft op 29 februari de wetteksten voor de invoering van het privacyschild EU-VS gepresenteerd. Ook heeft zij een overzicht bekendgemaakt van de maatregelen die sinds de onthullingen betreffende grootschalig toezicht in 2013 zijn genomen om het vertrouwen in de trans-Atlantische gegevensstromen te herstellen. In overeenstemming met de politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker heeft de Commissie i) de hervorming afgerond van de EU-regels inzake gegevensbescherming, die gelden voor alle ondernemingen die diensten verlenen op de EU-markt, ii) onderhandeld over een raamovereenkomst tussen de EU en VS die zorgt voor gegevensbeschermingsnormen voor trans-Atlantische gegevensoverdracht voor rechtshandhavingsdoeleinden, en iii) een vernieuwd kader voor de uitwisseling van handelsgegevens tot stand gebracht: het privacyschild EU-VS.

Betekenis voor gemeenten

Voor gemeenten die hosten bij partijen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verandert er uiteraard niets door deze nieuwe overeenstemming. Host uw gemeente momenteel buiten de EER, dan blijft het advies om de huidige werkwijze voor doorgifte van persoonsgegevens aan de VS onder de loep te nemen en mogelijke privacyrisico’s weg te nemen.

Lees meer op de website van de Europese Commissie en discussieer mee over de betekenis van het verdrag voor inwoners en bedrijven in uw gemeente op de IBD Community.