Enquêtes praktische toepasbaarheid BCM en Back-up producten

De IBD onderzoekt of het producten- en dienstenaanbod op het gebied van Business Continuity Management (BCM), back-up en recovery voldoet aan de behoefte van gemeenten. Daarom vraagt de IBD gemeenten om de enquêtes ‘BCM’ en ‘back-up en recovery’ in te vullen.

Bescherming tegen aanvallen
Back-up en recovery beschermt gegevens tegen verschillende dreigingen, waaronder hardware storingen, menselijke fouten, cyberaanvallen, corruptie van gegevensdragers/opslagmedia en natuurrampen. Het is belangrijk om gegevens te beschermen tegen elk mogelijk probleem, zodat de gemeente niet overrompeld wordt als er iets gebeurt en de dienstverlening kan blijven doorgaan. De back-up en recovery vragenlijst kan het beste worden ingevuld door degene die kennis heeft van de eisen die de gemeente aan back-ups stelt en inzicht heeft in de inrichting van de gemeentelijke back-up oplossing(en).

Bedrijfscontinuïteit
BCM gaat over het beheersen van de bedrijfscontinuïteit. BCM is een proces waarbij de gemeente maatregelen treft om- ongeacht de omstandigheden- de continuïteit van de meest kritische bedrijfsprocessen te garanderen. Zodat de dienstverlening ongehinderd doorgang kan vinden. De BCM vragenlijst kan het beste worden ingevuld door degene die betrokken is bij het inrichten van BCM bij de gemeente.

Het kost per enquête ongeveer 15 minuten van uw tijd en beide enquêtes kunnen tot uiterlijk 15 april worden ingevuld.