Enquête over testen & oefenen in informatiebeveiliging

Bent u IT-, IB- of privacy professional en houdt u zich voor uw werk bezig met testen en/of oefenen ter verbetering van de digitale veiligheid? Vul dan de enquête in over het testen en oefenen binnen gemeenten.

ICTU voert dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Met behulp van de resultaten wil BZK dit thema verder stimuleren en goede voorbeelden van testen en oefenen met elkaar delen.
Door uw mening te geven, helpt u ons een volledig beeld te vormen.

Klik hier om de enquête in te vullen.