Eerste regiobijeenkomst IBD 2016: kennisdeling over informatiebeveiliging

Op 23 maart j.l. hebben 39 gemeenten kennis en informatie uitgewisseld tijdens de eerste IBD-regiobijeenkomst van 2016. Deze regiobijeenkomst werd gehouden in het gemeentehuis van Geldermalsen. De onderwerpen van de reeks IBD regiobijeenkomsten in de eerste helft van 2016 zijn Dataclassificaties en de Meldplicht Datalekken.

Dataclassificaties
Als onderdeel van het gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid is het classificeren van data van groot belang. Gemeenten moeten hun data-kroonjuwelen en het passende niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid vaststellen, o.a. in afstemming met de informatiebeveiligingsfunctionarissen, procesverantwoordelijken, gebruikers en beheerders van applicaties. Na een inleiding door John van Huijgevoort van de IBD hebben de deelnemers in kleine groepjes een stappenplan opgesteld dat ze kunnen gebruiken bij dataclassificaties. Nadien hebben de deelnemers ervaringen uitgewisseld over wie daarbij betrokken zijn en hoe dit geborgd wordt in de organisatie.

Meldplicht Datalekken
Het tweede onderdeel van de bijeenkomst bestond uit een kort overzicht van de ontwikkelingen rondom de Meldplicht Datalekken en enkele prikkelende voorbeelden uit binnen- en buitenland. De deelnemers werden vervolgens uitgedaagd om in groepjes het incidentmanagementproces voor gemeenten te beschrijven in relatie tot de Meldplicht Datalekken. Door de focus te leggen op wie wanneer welke beslissingen neemt en wie verantwoordelijk is ontstond een levendige discussie onder de deelnemers.

Regiobijeenkomsten
De vier regiobijeenkomsten die de IBD dit voorjaar organiseert zijn allemaal volgeboekt. Daarom plant de IBD in het najaar een nieuwe reeks bijeenkomsten om nog meer gemeenten in de gelegenheid te stellen hun kennis en ervaringen uit te wisselen. Deelnemers van gemeenten die niet aanwezig konden zijn bij de eerste reeks hebben voorrang bij de inschrijving voor de nieuw te plannen bijeenkomsten in het najaar. Houdt u voor meer informatie de website van de IBD in de gaten.

IBD community
Wilt u meer informatie en ervaringen uitwisselen rondom deze en andere onderwerpen op informatiebeveiliging? Via de IBD community kunt u in contact komen met collega gemeenten voor discussies en het delen van voorbeelddocumenten. Op onze website treft u onder andere operationele BIG kennisproducten over de Meldplicht Datalekken en Dataclassificaties.