Eerste IBD-Praktijkdag een succes!

Zoals u weet heeft op 5 november 2015 de eerste IBD-Praktijkdag plaatsgevonden in de Glazen Ruimte in Maarssen. Tijdens de IBD-Praktijkdag heeft de IBD gemeenten willen inspireren en voeden door middel van het delen van kennis en ervaringen op informatiebeveiligingsvlak. De IBD was uiteraard erg benieuwd naar de meningen van de deelnemers over deze eerste IBD-Praktijkdag en uiteraard ook of het doel van de dag bereikt is.

Evaluatie

Na afloop van de IBD-Praktijkdag heeft de IBD daarom aan alle gemeentelijke deelnemers een mail gestuurd met de vraag om een evaluatieformulier in te vullen. Op het formulier hebben de deelnemers kunnen aangeven wat zij van de dag in het geheel en van de afzonderlijke sessies vonden. Nagenoeg de helft van de aanwezige gemeentelijke deelnemers hebben het formulier ingevuld. De IBD gebruikt de inhoudelijke input voor het aanscherpen van haar dienstverlening. Binnenkort zal op de IBD Community aan gemeenten worden gevraagd naar een prioritering in de aangedragen onderwerpen.

Geslaagde dag!

De IBD-Praktijkdag is in zijn geheel erg goed gewaardeerd. De organisatie en het programma van de dag scoren goed met gemiddeld een 7,5. Men ervaart de IBD-Praktijkdag als een goede mogelijkheid om te netwerken, ervaringen uit te wisselen met collega-gemeenten, en kennis op te doen.

Kansen

Bij een mogelijk volgende IBD-Praktijkdag zien gemeenten graag de volgende aspecten weer terug:

  • De mogelijkheid om te netwerken.
  • Het delen van praktijkverhalen van gemeenten en leveranciers.
  • Nog meer inhoud/verdieping op onderwerpen zoals Meldplicht Datalekken, Privacy, Bewustwording, de rol van de CISO, ISMS en incidenthandling in de praktijk.

Heeft u het evaluatieformulier niet ingevuld maar wel tips voor de IBD? Dan horen we dit uiteraard graag, ook als u niet aanwezig bent geweest! Laat het ons weten via het item dat binnenkort op de IBD-Community geplaatst wordt m.b.t. de prioritering van de aangedragen onderwerpen.

Meer informatie?
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de IBD via bijeenkomsten@IBDgemeenten.nl of 070 373 8011.