Dreigingsbeeld 2019: deel uw incidentenrapportage met de IBD

De IBD werkt momenteel aan het nieuwe dreigingsbeeld voor 2019. Om dit voor gemeenten zo relevant mogelijk te maken hebben we informatie nodig over de aard van de beveiligingsincidenten die in uw gemeente hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar. Wilt u meewerken aan het dreigingsbeeld? Stuurt u dan het overzicht van uw incidenten aan de IBD. U kunt hiervoor gebruik maken van de spreadsheet Standaard Incidentindeling IBD. Door gebruik te maken van dit gestandaardiseerde format kunnen incidenten op een eenduidige wijze worden verwerkt in het dreigingsbeeld.

Standaard incidentrapportage

De standaard-incidentrapportage is toegevoegd aan de CISO-Toolkit. Gemeenten kunnen deze incidentrapportage gebruiken om op een uniforme wijze incidenten te registreren en te classificeren. De rapportage maakt gebruik van een standaard indeling van incidenten waardoor het gemakkelijk is om uw eigen incidenten te vergelijken met die van andere gemeenten.

In de spreadsheet is een aantal geautomatiseerde managementoverzichten gekoppeld aan het incidentenoverzicht, hiermee kunt u zelf beter inzicht krijgen in uw incidenten en hierover periodiek en gestandaardiseerd rapporteren aan uw management. Verder kunt u het overzicht gebruiken om datalekken te registreren en daarmee op dit punt te voldoen aan de AVG. Een nadere toelichting vindt u in het Excel bestand.

Heeft u uw incidenten op een andere manier geregistreerd? Dan ontvangen wij dit overzicht natuurlijk ook graag. Wij zullen dan de vertaling maken naar de standaard incidentclassificatie.

U kunt uw rapportage in een versleuteld bericht sturen aan info@ibdgemeenten.nl. Uiteraard worden alle rapportages vertrouwelijk behandeld.