Digitale veiligheid: de vlucht van de cyberburgemeester

Nederland telt sinds een jaar achttien cyberburgemeesters. Zij delen hun ervaringen met digitale bedreigingen en de gevolgen daarvan voor de lokale samenleving. Om daarna, als een zwerm vogels, weer uit te vliegen om de geleerde lessen in hun eigen regio’s neer te laten dalen.

De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) juicht de betrokkenheid en informatie-uitwisseling tussen burgemeesters op het vlak van digitale veiligheid toe. De IBD ondersteunt gemeenten op het vlak van informatiebeveiliging en privacy. Zij brengt regelmatig informatieproducten en adviezen uit om te voorkomen dat er incidenten gebeuren (‘eigen huis op orde’). Ook biedt de IBD 24/7 hulp en ondersteuning bij cybercrises en -incidenten.

Lees het volledige artikel over de cyberburgemeesters in VNG Magazine