Deelnemers crisisoefening informatiebeveiliging gezocht

Het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) heeft een game ontwikkeld waarmee professionals crisismanagement rondom een informatiebeveiligingsincident kunnen oefenen. Op initiatief van de Commissie Dienstverlening & Informatiebeleid en de adviesraad verkent de IBD momenteel of deze game in het gemeentelijke domein kan worden ingezet.

Op 5 juli organiseert de IBD een try-out oefening op basis van de crisisgame. De IBD zoekt gemeentelijke deelnemers om de game te evalueren. De crisisgame wordt gehouden op 5 juli a.s. van 13:00 tot 16:00 uur bij de IBD in Den Haag.

Wilt u deelnemen aan de crisisgame? Dan kunt u zich aanmelden via: bijeenkomsten@ibdgemeenten.nl.