De IBD komt naar u toe; geslaagde IBD-regiobijeenkomst in Nijmegen

Op maandag 12 oktober jl. stond de eerste nieuwe IBD-regiobijeenkomst gepland in Nijmegen. Wegens de vele aanmeldingen die zijn binnengekomen voor de afgelopen IBD-regiobijeenkomsten ‘Vier stappen uit de BIG centraal’ en de vraag vanuit gemeenten of de IBD nog meer regiobijeenkomsten wil organiseren, gaat de IBD dit najaar extra regiobijeenkomsten organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten staan één of meerdere casussen uit de vorige bijeenkomsten over de vier BIG-stappen centraal.

De BIG in gemeente Nijmegen

Gastgemeente Nijmegen opende haar deuren voor geïnteresseerde collega-gemeenten. John van Huijgevoort, adviseur informatiebeveiliging van de IBD, heet de aanwezige deelnemers van harte welkom. Na de opening heeft mevrouw Zijlstra, plaatsvervangend Chief Information Security Officer (CISO) van de gemeente Nijmegen, een presentatie gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de BIG in de gemeente Nijmegen, inclusief ICT Rijk van Nijmegen (iRvN). Tijdens de bijeenkomst was er een aantal onderwerpen die tot een levendige, maar vooral ook nuttige discussie leidde:

  • Een Information Security Management System (ISMS) is geen tool maar omhelst veel meer. Een ISMS is ondersteunend aan de doelstelling om informatieveiligheid over een langere periode op een steeds hoger niveau uit te voeren. Het hebben van een ISMS is geen eenmalige activiteit cq. project. Het is een voortdurend proces dat binnen de gemeente uitgevoerd wordt. Vaak ligt bij een ISMS de nadruk op de documentatie en administratie en wordt voor de administratie naar een tool gegrepen.
  • De Meldplicht Datalekken die per 1 januari 2016 in werking treedt. Wat zijn de gevolgen voor gemeenten en wat dienen gemeenten geregeld te hebben?

Actief aan de slag!

Tijdens de bijeenkomst zijn de deelnemers actief aan de slag gegaan met twee opdrachten. In twee groepen is de eerste opdracht, met als vraagstelling ‘Wat is de taakverdeling tussen de CISO en de Security Officers/beveiligingsfunctionarissen van de afzonderlijke beleidsdomeinen (SUWI, PUN , BRP, etc.)?’ gezamenlijk uitgewerkt. Vervolgens zijn de resultaten hiervan plenair teruggekoppeld. Na een korte pauze waarbij de gemeente Nijmegen de deelnemers getrakteerd heeft op het bekende Nijmeegse ‘Marikenbrood’, is gestart met de tweede opdracht. Hierbij werd levendig gediscussieerd over het onderwerp ‘Welke activiteiten moet je als CISO uitvoeren om inzicht te krijgen en houden in de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen?’. Rond het middaguur is de regiobijeenkomst afgesloten.

Aanmelden als gastgemeente?

Wilt u uw gemeente ook aanmelden als gastgemeente voor één van deze nieuwe regiobijeenkomsten? Dat kan. U kunt hiervoor contact opnemen via bijeenkomsten@ibdgemeenten.nl of via 070 373 8011.

Aanmelden als deelnemer?

Wilt u deelnemen aan de regiobijeenkomsten wees er dan snel bij. De bijeenkomsten in Breda heeft het maximaal aantal deelnemers bereikt. U kunt u nog wel aanmelden voor de bijeenkomst in Hoorn:

Meer informatie?

Heeft u vragen over de regiobijeenkomsten neem dan contact op via bijeenkomsten@ibdgemeenten.nl of via 070 373 8011.