Cybersecuritybeeld Nederland 2015: grensoverschrijdende cybersecurity-aanpak noodzakelijk

Cybercrime en digitale spionage blijven de grootste bedreigingen voor de digitale veiligheid in Nederland. Geopolitieke ontwikkelingen, zoals internationale conflicten of politieke gevoeligheden, hebben daarop een grote invloed. Dat blijkt uit het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) dat staatssecretaris Dijkhoff vandaag naar de Tweede Kamer stuurde.

Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) is een jaarlijkse publicatie van het NCSC en bevat inzicht in ontwikkelingen, belangen, dreigingen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity. Het CSBN komt tot stand in samenwerking met publieke en private partijen, en bevat een feitelijke beschrijving op basis van inzicht en expertise vanuit overheidsdiensten, vitale sectoren en wetenschap. De IBD en het NCSC werken als ketenpartners nauw samen op het gebied van incidentpreventie, -detectie en –coördinatie.

Samenwerken

Het CSBN laat zien dat de in voorgaande Cybersecuritybeelden gesignaleerde trends doorzetten in 2015. Een aanpak waarbij publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om de cybersecurity te verbeteren, is dan ook noodzakelijk. Staatssecretaris Dijkhoff laat weten dat hij tijdens het aanstaande EU-voorzitterschap van Nederland hier aandacht voor zal vragen bij andere Lidstaten. Dijkhoff: “Alleen als we samenwerken, kunnen we ons digitale leven beschermen tegen criminaliteit en spionage.”

Doorontwikkeling cybersecurity-aanpak

Tegelijk met het CSBN is de voortgang van het werkprogramma van de Nationale Cyber Security Strategie 2 (NCSS 2) naar de Kamer verzonden. Het NCSS2 uit 2013 heeft als doel de Nederlandse digitale weerbaarheid te verbeteren. Het werkprogramma ligt op hoofdlijnen op schema. Staatssecretaris Dijkhoff benadrukt in zijn beleidsreactie dat de bevindingen uit het CSBN bevestigen dat een nationale en internationale cybersecurity-aanpak noodzakelijk is. Publiek-private samenwerking is hierbij belangrijk. De snelle ontwikkeling van cyberdreigingen in combinatie met een geopolitieke omgeving die in toenemende mate instabiel is, vraagt om voortdurende aandacht. Daarom zal in 2016 een doorontwikkeling van de cybersecurity visie plaatsvinden. Hierbij worden alle relevante publieke en private partijen betrokken, net als bij de totstandkoming van de NCSS2. Uitgangspunt is dat cybersecurity een balans is tussen vrijheid, veiligheid en economische groei.

Alert Online

Bewustwording over online veiligheid is een belangrijk onderdeel van digitale veiligheid. Daarom wordt ieder jaar de campagne Alert Online gehouden. Deze campagne is een gezamenlijk initiatief van overheid, bedrijfsleven en wetenschap en vindt dit jaar plaats van 26 oktober tot 6 november 2015. Er wordt aandacht besteed aan cybercrime die mensen en bedrijven treft, zoals phishing en cryptoware.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over informatiebeveiliging? Neem dan contact op met de IBD via 070 373 8011 of stuur een e-mail naar info@IBDgemeenten.nl.