Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging belangrijk hulpmiddel CISO

De komende jaren verzekerd zijn van een baan? Word CISO! Wat je in huis moet hebben? Naast voldoende kennis van (security-)zaken moet je als ‘chef beveiliging’ in ieder geval in staat zijn om mensen binnen je organisatie aan te spreken op hun gedrag, ongeacht rang/functie en positie. Het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging van de IBD kan daarbij goed van pas komen.

Het Dreigingsbeeld is niet uniek in zijn soort. Al langer (sinds 2011) bestaat het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). “Het CSBN gaat met name over zaken als spionage en sabotage, over dingen die vanuit de BV Nederland als belangrijk worden gezien”, aldus Jule Hintzbergen, sinds 2012 werkzaam bij de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), onderdeel van VNG Realisatie. “Met sommige van die dingen zijn gemeenten niet bezig of ze zijn niet relevant voor hen. Het gevolg was dat gemeenten in veel gevallen het beeld van het NCSC links lieten liggen. Dat heeft er toe geleid dat wij als IBD besloten hebben om een gemeentelijke aanvulling op het CSBN te maken, waarin de dreigingen voor de lokale overheid specifiek zijn benoemd. Het Dreigingsbeeld heeft primair de taak om gemeenten nog eens goed te laten kijken naar hun beveiligingsbeleid en -plannen en ook scherp te krijgen of gemeenten goed zijn toegerust voor nieuwe ontwikkelingen en technologieën. In dat proces is er een belangrijke taak weggelegd voor de CISO (Chief Information Security Officer). Die moet niet alleen kijken naar plannen en ontwikkelingen, maar het onderwerp ook kunnen duiden richting zijn bestuur en organisatie.”

Momenteel wordt achter de schermen gewerkt aan de 2019-versie van het Dreigingsbeeld. Het plan is dat die versie in december van dit jaar wordt uitgebracht. Het betekent dat het pas invloed heeft in het jaar erna (2020), ook al omdat gemeenten meestal voor de zomer beginnen met de begroting voor het jaar erop. Voor ons betekent die planning dat wij nog verder vooruit moeten kijken en de situatie in moeten schatten zoals die in 2020 zal zijn. Overigens moet het Dreigingsbeeld te allen tijde gezien worden als hulpmiddel. Ook als het beeld er niet zou zijn geweest, moet een CISO nog steeds in staat zijn om te zien in welke mate de dreiging toeneemt of wanneer grote vervangingen nodig zijn en beveiligingscomponenten vervangen moet worden. Dat hoort bij de taakvolwassenheid van de CISO.

Lees het hele artikel op iBestuur online

Foto: William Iven via Unsplash