Conferentie visitatiecommissie Informatieveiligheid 28 september 2017, Gouda

De visitatiecommissie Informatieveiligheid heeft onder voorzitterschap van Frans Backhuijs in de afgelopen twee jaar 120 gemeenten bezocht. Centraal in de gesprekken stond het belang van informatieveiligheid voor een professionele gemeente én daarbij de cruciale rol van college en bestuur. Zowel kleine als grotere gemeenten hebben aandacht gekregen van de visitatiecommissie. De commissie heeft haar bevindingen en conclusies neergelegd in een eindrapport waarvan het eerste exemplaar 28 september tijdens een conferentie in Gouda wordt overhandigd aan VNG-directeur Jantine Kriens.

Inschrijven kan via de website van de VNG