Update onderzoek studenten Universiteit van Tilburg naar CISO-rol

Vanuit de Universiteit van Tilburg verricht een aantal studenten een onderzoek naar de rol van de gemeente-CISO bij bewustwordingsprogramma’s: waar loopt men tegenaan en wat helpt de gemeente-CISO om zijn of haar werk te kunnen doen? Ook mogelijke ondersteuning en samenwerking met de IBD wordt hierbij onderzocht.

Update 22-01-2020:
De IBD heeft veel enthousiaste reacties ontvangen, waarvoor dank! Op dit moment zijn er voldoende aanmeldingen voor de interviews ten behoeve van het onderzoek. De studenten nemen contact op met de gemeentelijke CISO’s die zich bij de IBD hebben gemeld.

Gerelateerd