Handreiking Gebruik Inlichtingenbureau- signalen beschikbaar

De Handreiking Gebruik Inlichtingenbureau-signalen helpt gemeenten en gemeenschappelijke regelingen om per Inlichtingenbureau-signaal te bepalen wat de juiste frequentie is voor het opvragen daarvan.

Lees hier meer.