Burgemeester Franc Weerwind benoemd tot voorzitter Visitatiecommissie Informatieveiligheid

Op donderdag 9 april jl. heeft het VNG-bestuur de Visitatiecommissie Informatieveiligheid ingesteld en Franc Weerwind, burgemeester van de gemeente Velsen en portefeuillehouder informatieveiligheid van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid, benoemd tot voorzitter van de Visitatiecommissie Informatieveiligheid. Deze commissie gaat vanaf heden toetsen of het systeem van Verplichtende Zelfregulering op Informatieveiligheidsvlak bij gemeenten voldoende werkt. Deze afspraak komt voort uit de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’.

De komende weken wordt de Visitatiecommissie Informatieveiligheid verder ingericht. Onder leiding van Franc Weerwind gaat de Visitatiecommissie vanaf medio mei 2015 het gesprek aan over informatieveiligheid met gemeenten. Gemeenten worden geselecteerd aan de hand van de bij VNG bekende gegevens, zoals beschikbaar via WaarStaatJeGemeente.nl. Geselecteerde gemeenten ontvangen van de VNG een uitnodiging voor een vertrouwelijk gesprek tussen het gemeentebestuur, de ambtelijk verantwoordelijken en de Visitatiecommissie. Ook de IBD zal desgevraagd de Visitatiecommissie van relevante input voorzien.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over informatiebeveiliging? Neem dan contact op met de IBD via 070 373 8011 of stuur een e-mail naar info@IBDgemeenten.nl.