BIO implementatieondersteuning gepubliceerd

In 2020 geldt voor de gehele Nederlandse overheid één uniform normenkader voor informatiebeveiliging, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). 2019 is het overgangsjaar. Om gemeenten te begeleiden bij de implementatie van de BIO heeft de IBD de set aan BIG-ondersteuningsproducten aangepast aan de nieuwe situatie.

Eerder publiceerden we al de introductie aanpak BIO.

De volgende documenten en producten zijn beschikbaar:

Voor gemeenten borduurt de implementatie van de BIO voort op de activiteiten en maatregelen die ook al voor de BIG werden uitgevoerd en geïmplementeerd. Daarom adviseert de IBD CISO’s van gemeenten per afdeling of per werkproces met de verantwoordelijken om tafel te zitten en de huidige stand van zaken te bespreken en een beknopt plan van aanpak BIO op te stellen. U kunt gebruik maken van de bovenstaande beschikbare documenten en tools om dit gestructureerd aan te pakken. De manager heeft met informatieveiligheid een belangrijke rol, zie daarvoor ook de handreiking voor de manager en de factsheet voor de manager.

In een reeks regiobijeenkomsten licht de IBD momenteel de implementatie van de BIO toe. Bent u met de BIO aan de slag en heeft u vragen? Neem dan contact op met de helpdesk van de IBD via 070-3738011 of info@IBDGemeenten.nl