BIO gepubliceerd in de Staatscourant

Eind mei is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) gepubliceerd in de Staatscourant als verbindende voorschrift vastgesteld bij ministeriële regeling.

De Ministerraad van 14 december 2018 heeft de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) vastgesteld voor het Rijk en in het interbestuurlijk verkeer met het Rijk. De BIO is:

  • een gemeenschappelijk normenkader, gebaseerd op de internationale norm ISO 27001/2 voor de beveiliging van de informatie(systemen) van de overheid;
  • een afgeleide van de huidige BIR2017, die al in werking is voor het Rijk;
  • een concretisering van een aantal normen tot verplichte overheidsmaatregelen.

Om te voorkomen dat het Rijk in de informatie-uitwisseling met andere bestuurslagen andere normen gaat eisen, heeft de Ministerraad besloten om de BIO te hanteren in de informatie-uitwisseling tussen het Rijk en alle bestuurslagen.

De BIO is na instemming van alle overheidslagen interbestuurlijk bekrachtigd in het Overheidsbrede overleg Digitale Overheid (OBDO). Gemeenten zijn in dit overleg vertegenwoordigd door de VNG.

De BIO is beschikbaar via de downloadpagina.

De BIO: Voor alle overheden één normenkader informatiebeveiliging

De BIO: Voor alle overheden één normenkader informatiebeveiliging

Sinds 2020 geldt de BIO als normenkader voor alle overheden. De informatiebeveiligingsdienst (IBD) ondersteunt gemeenten daarbij met producten en regionale bijeenkomsten

lees hier meer

Gerelateerd