Bijeenkomst Beheergroep VWO: uiterste inleverdatum input 16 september a.s.

De Beheergroep VWO komt op 10 oktober a.s. weer bij elkaar. Mocht u nog tekstvoorstellen hebben die die hanteerbaarheid of leesbaarheid van de standaard verwerkersovereenkomst verhogen, dan kunt u tot 16 september 17.00 uur input leveren via privacy@vng.nl. Input die na dit tijdstip binnenkomt, wordt meegenomen voor de volgende bijeenkomst van de Beheergroep VWO.