BIG-OP product Cloud Computing bijgewerkt

Cloud Computing is relevant voor de BIG omdat het afnemen van Cloud-diensten gevolgen heeft voor de plaats waar informatiebeveiligingsmaatregelen worden uitgevoerd. Hierbij is het van belang dat als een gemeente van Cloud-diensten gebruik maakt, de gemeente altijd verantwoordelijk blijft voor de juiste beveiliging van haar gegevens en ook de privacy waarborgt.

Het operationele BIG product Cloud Computing beschrijft een good practice voor gemeenten. De leidraad biedt handvatten om rekening mee te houden als men over Cloud Computing nadenkt of dit wil implementeren.

De originele leidraad dateert van eind 2013 en in 2015 is het document bijgewerkt. In juni 2016 is de leidraad Cloud Computing bijgewerkt op basis van nieuwe wetgeving en actuele ontwikkelingen. In het document wordt rekening gehouden met de meldplicht datalekken en ook staan de laatste ontwikkelingen beschreven met betrekking tot het EU-VS Privacyshield.

Download & discussieer mee

Download het document via de volgende link. Op de IBD Community kunt u met collega gemeenten kennis en ervaringen uitwisselen met betrekking tot cloud-diensten.