Bereid je voor op een incident met de table-top oefening van de IBD!

Grote cyberincidenten zoals in Hof van Twente en Buren illustreren hoe belangrijk het is om als gemeente je eigen informatieveiligheidsbeleid op orde te hebben. Alleen door te oefenen kun je goed voorbereid zijn op een echt incident. Om gemeenten daarin goed te kunnen ondersteunen heeft de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) sinds kort een crisisoefening waarmee gemeenten kunnen oefenen met beveiligingsincidenten in de eigen organisatie. Ook sluit de IBD aan bij crisisoefeningen in Veiligheidsregio’s. 

Marco Vonk, gemeentesecretaris van gemeente De Ronde Venen en Remco Groet, stategisch adviseur bij de IBD, vertellen in dit artikel in i-bestuur hoe deelnemers aan de oefening deze ervaren.