Bedreigingen drink- en afvalwatersector

CISA, het Federal Bureau of Investigation (FBI), de Environmental Protection Agency (EPA) en de National Security Agency (NSA) hebben een gezamenlijk Cybersecurity Advisory (CSA) uitgebracht waarin de voortdurende cyberdreigingen voor Amerikaanse water- en afvalwatersector (WWS) worden beschreven.  Deze cyberdreigingen beïnvloeden het vermogen van de drinkwatersector om schoon, drinkwater te leveren aan en daarnaast bedreigen deze aanvallen het vermogen om de afvalwatereten effectief te beheren. Dit is bij uitstek een onderwerp dat ook voor gemeenten interessant is.

Deze Cybersecurity Advisory (CSA) biedt uitgebreide oplossingen en handreikingen om te helpen bij het versterken van de operationele- en cyberweerbaarheid van de drinkwater- en afvalwatersector.  CISA heeft ook een 2-tal infographics over cyberrisico’s en hulpbronnen voor de afvalwatersystemen van de sector uitgebracht, waarin zowel informatietechnologie als operationele technologierisico’s worden beschreven waarmee deze sector wordt geconfronteerd.