AVG klachtenprocedure beschikbaar

De IBD stelt een procedure beschikbaar waarmee gemeenten klachten over de verwerking van persoonsgegevens op de juiste manier kunnen behandelen.
Een betrokkene kan bij de gemeente een klacht indienen als hij of zij van mening is dat diens persoonsgegevens in strijd met de AVG zijn verwerkt. De procedure beschrijft de werkwijze die gevolgd kan worden bij de behandeling van de klacht en maakt deel uit van het privacybeleid van de gemeente.

Download hier de AVG klachtenprocedure