Als gemeente ook incidentdienstverlening ontvangen van de IBD? Vul uw gemeentelijke ICT-foto nog eenvoudiger, en lever deze in!’

Sinds kort is het mogelijk om de gegevens die uw gemeente al heeft ingevuld in de Gemma Softwarecatalogus eenvoudig te exporteren en toe te voegen aan uw ‘lege ICT-foto’. Hiermee is het vullen van de ‘gemeentelijke ICT-foto’ vereenvoudigd. Als de IBD beschikt over de ‘foto’ van uw gemeente, dan kan de IBD haar specifieke incidentdienstverlening hierop afstemmen.

Kwetsbaarheidswaarschuwingen

Aan de hand van uw ICT-foto ontvangt u van de IBD kwetsbaarheidswaarschuwingen over uw hard- en software. Dat scheelt tijd, want u hoeft u niet zelf actief op zoek te gaan naar adviezen of waarschuwingen. Bovendien wordt u proactief gewaarschuwd als er een ernstige kwetsbaarheid is waar uw gemeente last van kan krijgen.

Wanneer u als gemeente uw ICT-foto inlevert, ontvangt u automatisch relevante beveiligingsadviezen. Deze adviezen worden opgesteld door specialisten die hun informatie betrekken uit honderden nationale en internationale bronnen. De relevantie van die informatie wordt onderzocht en van een risicoclassificatie voorzien. In het informatieblad ‘Hoe vul ik de lege foto?’ is beschreven hoe u de ICT-foto verder in kunt vullen. Heeft u toch nog vragen of wenst u ondersteuning? Neem dan contact op met de IBD-Helpdesk.

Meer informatie?

Mocht u vragen hebben over kwetsbaarheidswaarschuwingen of informatiebeveiliging in het algemeen, dan helpen wij u graag. Neem contact op met de IBD-Helpdesk via 070 373 8011 of stuur een e-mail naar info@IBDgemeenten.nl.