Alert Online 2016: informatieveilig gedrag en toepassen van kennis

Net als voorgaande jaren vindt ook in 2016 de bewustwordingscampagne Alert Online plaats. Van 3 tot en met 14 oktober zorgen overheid en bedrijfsleven voor meer bewustwording rondom informatiebeveiliging en aandacht voor meer informatieveilig gedrag. De campagne vindt in 2016 drie weken eerder plaats dan voorgaande edities en past daarmee precies in de Europese Cyber Security Month. Het thema van Alert Online is ‘Skills’ en gaat vooral over informatieveilig gedrag en toepassen van kennis. Vanzelfsprekend steunt de IBD dit initiatief van harte. De IBD zal een update uitgeven van de bewustwordingscampagne ‘Safe & Sound’ en de IBD organiseert daarnaast twee workshops voor gemeentelijke professionals.

Update Safe & Sound

In de campagneweken zal de IBD de een update van de Safe & Sound Campagne lanceren met als thema: ‘Weet hoe je het veilig doet!’. Deze campagne vult de vorige campagne ‘Was cybercrime maar zo makkelijk te herkennen’ aan met een aantal praktische tips om veilig gedrag bij medewerkers van gemeenten te bevorderen.

Crisisgame Informatiebeveiliging

Op woensdag 12 oktober organiseert de IBD de allereerste IBD crisisoefening voor gemeenten in de vorm van een interactieve game. Gemeente De Natte Meren is gehackt. U staat voor de taak deze hack samen met andere gemeentelijke deelnemers zo efficiënt mogelijk te bestrijden. Analyseer de risico’s, voorkom dat de data bij onbevoegden terechtkomt, beperk de schade en achterhaal wie de dader is. Maar let op! De tijd dringt en consequenties van verkeerde beslissingen kunnen verstrekkend zijn.

Workshop Crisiscommunicatie & Informatiebeveiliging

Op donderdag 13 oktober organiseert de IBD de workshop ‘Crisiscommunicatie & Informatiebeveiliging voor gemeenten’. Tijdens de workshop zal de woordvoerder van de IBD aan de hand van enkele recente voorvallen die het nieuws haalden een presentatie verzorgen over de interne en externe communicatie rond incidenten. De deelnemers krijgen inzicht in de opbouw van de communicatie en achtereenvolgens worden de doelstellingen, de doelgroepen, de boodschap en de bijbehorende middelen behandeld.