Adviezen in verband met gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023

De IBD publiceert vandaag de factsheet ‘Adviezen in verband met de gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023’. Deze bevat aandachtspunten voor de CISO’s van gemeenten bij de procesinrichting en (digitale) beveiliging van het verkiezingsproces. De factsheet gaat onder meer in op desinformatie, online opruiing en bedreiging en sluit aan bij de Circulaire van 1 januari 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Verkiezingen

Op 15 maart 2023 zijn in 342 gemeenten de gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023. Gemeenten spelen als lokale organisator een belangrijke rol bij deze verkiezingen.