Adviezen in verband met de Tweede Kamer verkiezingen 2023

De IBD publiceert vandaag de factsheet ‘Adviezen in verband met de Tweede Kamer verkiezingen 2023’. Deze bevat aandachtspunten voor de CISO’s van gemeenten bij de procesinrichting en (digitale) beveiliging van het verkiezingsproces. De factsheet gaat in op onderwerpen die voor de CISO interessant kunnen zijn in de voorbereiding op de verkiezingen en sluit aan bij de Circulaire Tweede Kamer verkiezingen van september 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Verkiezingen
Op woensdag 22 november 2023 zijn in 342 gemeenten de Tweede Kamer  verkiezingen 2023. Gemeenten spelen als lokale organisator een belangrijke rol bij deze verkiezingen.

Wijzigingen in de factsheet sinds de vorige verkiezingen

Telproces
Als gemeenten andere software willen gebruiken dan OSV2020 moeten zij zo spoedig mogelijk voorafgaand aan de verkiezingen een melding doen aan: [email protected]

Procesinrichting
Er is een nieuwe procedure voor het vaststellen van de verkiezingsuitslagen, gemeenten kunnen kiezen voor ‘centrale of decentrale stemopneming’. De keuze voor centrale stemopneming moet voor 9 oktober door het college van B&W bekend worden gemaakt. Zie hiervoor de verkiezingen toolkit.