Adviezen in verband met de herinderlings- en Provinciale Statenverkiezingen

Op 21 november 2018 vinden twaalf gemeenteraadsverkiezingen plaats in verband met diverse herindelingen van gemeenten per 1 januari 2019. Daarna vinden op 20 maart 2019 in alle gemeenten de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen plaats. In verband met deze verkiezingen herhaalt de IBD een aantal adviezen in lijn met de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Deze adviezen hebben betrekking op het waarborgen van de integriteit van de verkiezingen.

Klik hier om de factsheet ‘Adviezen in verband met de herindelings- en Provinciale Statenverkiezingen’ te downloaden.