Aanvullende afspraken over gegevensbescherming met Microsoft

De Nederlandse rijksoverheid heeft aanvullende afspraken gemaakt met Microsoft om te zorgen dat er controle kan plaatsvinden op de vraag of het bedrijf de afspraken met betrekking tot de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nakomt. Eind vorig jaar was er al overeenstemming over de aanpassingen die Microsoft software in lijn brengt met de AVG.

De meest urgente wijzigingen, zoals een instellingsmogelijkheid voor beheerders om de verzamelde gegevens tot een minimum te beperken en een mogelijkheid de verzamelde gegevens te verifiëren, heeft Microsoft inmiddels aangebracht. Microsoft heeft eind april een nieuwe versie van de software aangeboden ter verificatie. Deze nieuwe versie van de software is getest en in orde bevonden. Zowel in het product Office ProPlus als ook Windows 10 Enterprise heeft Microsoft wereldwijd de beloofde verbeteringen doorgevoerd, deze zijn dus ook voor Nederlandse gemeenten te gebruiken.

VNG is in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en Microsoft met als insteek om de voorwaarden voor het rijk waar mogelijk ook te laten gelden voor Nederlandse gemeenten.

Lees meer in de kamerbrief “Verificatie op de uitvoering van het overeengekomen verbeterplan met Microsoft”