Aanmelden webinars patch management gestart

De IBD nodigt u van harte uit om deel te nemen aan één of beide webinars die geheel in het teken staan van de processen en technieken rond patch management. De volgende webinars staan gepland:

  • Patch management deel 1: proces op woensdag 1 juli 2020 van 13.00 tot 14.00 uur
  • Patch management deel 2: techniek op donderdag 16 juli 2020 van 10.00 tot 11.00 uur

Waarom patch management?

Uit informatiebeveiligingsincidenten van de afgelopen jaren is één rode draad te ontwaren: Organisaties werden voornamelijk getroffen doordat één of meerdere systemen niet voorzien waren van de benodigde beveiligingsupdates of doordat onvoldoende maatregelen waren genomen om de toegang tot deze systemen te beperken. Bij de implementatie van de BIO adviseert de IBD om prioriteit te geven aan het op orde krijgen en houden van basismaatregelen en basisprocessen. Het gaat hierbij dan om het goed inrichten en uitvoeren van:

  • Configuratiemanagement (weten wat je in huis hebt)
  • Patch management (dat wat je in huis hebt actueel houden)
  • Change management (met de juiste aanpassingen hou je het veilig)
  • Incident management (hoe reageer ik als het toch mis gaat)

Veel organisaties worstelen met patch management en met het actueel houden van hun ICT omgeving (datgene wat je in huis hebt) met risico’s voor de bedrijfsvoering. De IBD biedt hierop daarom ondersteuning en geeft twee webinars met het onderwerp patch management op 1 juli en 16 juli. In het eerste webinar wordt vooral op de proceskant ingegaan; onder andere over het belang ervan en waar te beginnen. In het tweede webinar wordt dieper ingegaan op relevante techniek. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het scannen op kwetsbaarheden en relevante termen.

Verhogen Digitale Weerbaarheid

De webinars zijn onderdeel van een gericht programma voor de structurele verhoging van de digitale weerbaarheid van gemeenten (VDW) in lijn met de Agenda Digitale Veiligheid van VNG. Met behulp van webinars, (technische) workshops, best practices en concrete hulpmiddelen bieden we de komende kwartalen ondersteuning op de vier bovengenoemde processen voor het oppakken van de belangrijkste beveiligingsmaatregelen, kortom ondersteuning aan de basis. Na de aandacht voor configuratiemanagement met webinars en workshops, is het komende kwartaal patch management aan de beurt. Later in het jaar worden ook de processen rond change management en incident management centraal gesteld.

Voor wie?

De webinars zijn bedoeld voor iedereen bij gemeenten die organisatorisch tot technisch betrokken zijn bij patch management. Van CISO’s en managers, tot systeembeheerders en netwerkbeheerders. De webinar is relevant voor zowel grote als kleine gemeenten en tevens wordt rekening gehouden met verschillende volwassenheidsniveaus.

Aanmelden

Aanmelden kan door uw naam en mailadres in te vullen op onderstaande aanmeldformulieren [1]:

Na registratie ontvangt u van Webinargeek een bevestigingsmail van uw registratie, met daarin de link waarmee u enige minuten voor aanvang, het webinar kunt openen. Bewaar deze bevestigingsmail dus goed. Mocht het tijdstip van het webinar u niet uitkomen, schrijf u dan toch in. Iedereen die zich geregistreerd heeft, ontvangt één of enkele dagen na het webinar een mail met de gegeven informatie en een link naar de opname, zodat u het webinar ook achteraf kunt bekijken.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op via info@ibdgemeenten.nl of 070 373 8011. Technische vragen kunnen worden gesteld via webinar@vng.nl.

———————-

[1] Uw gegevens zijn alleen nodig voor de inlogmail en de mail met informatie die wij na afloop aan u sturen. Daarna worden uw gegevens door ons uit de Webinarapplicatie verwijderd.