Aankondiging webinars change management

Namens de IBD nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan één of beide webinars die geheel in het teken staan van de processen en technieken rond het proces change management.

En het vervolg:

Voor Wie?

De webinars zijn bedoeld voor iedereen bij gemeenten die organisatorisch tot technisch betrokken zijn bij change management. Van CISO’s en managers, tot systeembeheerders en netwerkbeheerders.

Waarom change management?

Uit informatiebeveiligingsincidenten van de afgelopen jaren is één rode draad te ontwaren: Organisaties werden voornamelijk getroffen doordat één of meerdere systemen niet voorzien waren van de benodigde beveiligingsupdates of doordat onvoldoende maatregelen waren genomen om de toegang tot deze systemen te beperken. Bij de implementatie van de BIO adviseert de IBD om prioriteit te geven aan het op orde krijgen en houden van basismaatregelen en basisprocessen. Het gaat hierbij dan om het goed inrichten en uitvoeren van:

  • Configuratiemanagement (weten wat je in huis hebt)
  • Patch management (dat wat je in huis hebt actueel houden)
  • Change management (met de juiste aanpassingen hou je het veilig)
  • Incident management (hoe reageer ik als het toch mis gaat)

Veel organisaties worstelen met change management en met het gecontroleerd veilig houden van hun ICT omgeving met risico’s voor de bedrijfsvoering. De IBD biedt hierop daarom ondersteuning en geeft twee webinars met het onderwerp change management op 6 oktober en 15 oktober. In het eerste webinar wordt vooral op de proceskant ingegaan; onder andere over het belang ervan en waar te beginnen. In het tweede webinar wordt dieper ingegaan op de implementatie en relevante maatregelen bij change management. Hierbij wordt ook dieper ingegaan op basismaatregelen voor het verhogen van de digitale weerbaarheid en de rol van change management hierin. Maak handig gebruik van de ondersteuning van de IBD en meld u aan via de link hieronder. Het is relevant voor zowel grote als kleine gemeenten. In het webinar wordt rekening gehouden met verschillende volwassenheidsniveaus.

De webinars zijn onderdeel van een gericht programma voor de structurele verhoging van de digitale weerbaarheid van gemeenten (VDW) in lijn met de Agenda Digitale Veiligheid van VNG. Met behulp van webinars, (interactieve) workshops, best practices en concrete hulpmiddelen bieden we de komende kwartalen ondersteuning op de vier bovengenoemde processen voor het oppakken van de belangrijkste beveiligingsmaatregelen, kortom ondersteuning aan de basis. Na de aandacht voor configuratiemanagement en patch management met webinars en workshops, is het komende kwartaal change management aan de beurt. Later in het jaar worden ook het proces rond change incident management centraal gesteld.