Aanbesteding Monitoring & Response: inschrijven mogelijk

VNG Realisatie en Bizob werken samen aan een nieuwe gezamenlijke aanbesteding voor monitoring- en responsediensten voor alle Nederlandse gemeenten, waarmee gemeenten worden ondersteund in het voorkomen van inbreuken, schade en overlast als gevolg van ongewenste activiteiten in hun ICT-infrastructuur. De IBD adviseert bij deze aanbesteding, opdat de uitgevraagde diensten in lijn zijn met de visie M&R van de IBD, zoals die is gedefinieerd in VDW module 2. 

Open voor alle Nederlandse gemeenten 

De aanbesteding Monitoring & Response (M&R) staat open voor alle Nederlandse gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Wilt u deelnemen aan de aanbesteding Monitoring & Response? U kunt uw gemeente inschrijven tot en met 14 april aanstaande. Op de website van Bizob vindt u alle informatie. De aanbesteding wordt in april gepubliceerd en zal eind juli 2023 worden gegund.  

Kijk hier voor meer informatie en inschrijven. 

Zie ook: Visie M&R en VDW module 2