Update Aanbesteding GGI-Veilig

Update 15 november 2019: VNG Realisatie heeft besloten de aanbesteding voor GGI-Veilig opnieuw in de markt te zetten. Na een aanscherping zal deze opnieuw aan de markt worden voorgelegd. Leveranciers, deelnemende gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn over dit besluit inmiddels geïnformeerd. Naar de huidige verwachting wordt de aanbesteding in de tweede helft van januari 2019 weer in de markt gezet. Gunning van zal dan rond april/mei 2019 zijn.