VNG maakt inventarisatie cyberveiligheid

Gemeenten investeren veel in hun informatieveiligheid. Maar de digitale wereld reikt natuurlijk veel verder dan alleen de eigen systemen. Het bewustzijn groeit dat er naast een fysieke omgeving een cyberwereld bestaat die van invloed is op de gemeentelijke werkelijkheid. Een voorbeeld is de grote impact die social media kan hebben op de openbare orde. Denk aan de incidenten waarbij mensen werden opgeroepen massaal naar een feestje/locatie te komen met als doel de openbare orde te verstoren.

Praktisch overzicht

De VNG maakte in samenwerking met het CCV een praktisch overzicht over de reikwijdte van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, aangevuld met voorbeelden van veiligheid(sproblemen) met een digitaal omponent. Het Kernbeleid Veiligheid hebben we als uitgangspunt genomen, per veiligheidsveld en bijbehorende thema’s is gekeken naar welke dreiging en impact de digitale wereld kan hebben.

Impact cyberwereld

Dit overzicht helpt gemeenten om bewust te worden van de impact die de cyberwereld kan hebben binnen de gemeente. Tegelijkertijd geeft het gemeenten de ruimte na te denken over hoe ze de cyberveiligheid van hun organisatie en in de gemeenten kunnen vergroten. Aan de hand van de gemeentelijke prioriteiten en risico’s kunnen gemeenten onderwerpen selecteren waarin zij willen investeren en een actieve rol in kunnen nemen.

Vervolg

Het overzicht is het resultaat van de uitgebreide inventarisatie via gesprekken met actief betrokkenen bij het onderwerp cyberveiligheid. De cyberwereld is uiteraard geavanceerd en het is niet eenvoudig om alle risico’s in kaart te brengen, deze inventarisatie dient daarom als basisoverzicht dat de komende tijd wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden.

Meer informatie

Zie ook