Lichte toename digitale volwassenheid

De digitale volwassenheid van de meest gebruikte producten voor burgers en ondernemers bij gemeenten is in 2015 licht toegenomen.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken. Het onderzoek vergelijkt de digitale volwassenheid van diverse producten voor burgers en bedrijven van de gemeenten, provincies en waterschappen in 2015 ten opzichte van 2014. Een product is 100% digitaal volwassen wanneer het digitaal veilig en zeer gemakkelijk is in gebruik. Een product is onvolwassen (0% volwassen) als bijvoorbeeld een aanvraag alleen schriftelijk bij de balie kan worden ingediend. Voor alle gemeenten, provincies en waterschappen samen bedraagt de stijging van de digitale volwassenheid in 2015 gemiddeld 5% en komt het uit op 62%.

Hoogste stijging bij kleinere gemeente
Voor gemeenten tezamen is de totaalscore 56% digitale volwassenheid. Dat is een stijging van 4% ten opzichte van 2014. De verschillen tussen gemeenten zijn nog steeds groot. De laagste score is 23% en de hoogste is 87%. Over het algemeen scoren gemeenten met meer inwoners hoger dan kleinere gemeenten, maar de grootste stijging zit juist bij de kleinere gemeenten.

Meer informatie en resultaten per organisatie