28 januari: 10e Europese dag van de gegevensbescherming

Vandaag, 28 januari 2016, is de tiende Europese Dag van de Gegevensbescherming.

28 januari is door de Raad van Europa als Dag van de Gegevensbescherming gekozen omdat het de verjaardag van het ‘Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens’ is. Het doel van deze dag is bewustwording creëren over de rechten van burgers bij het geautomatiseerd verwerken van hun persoonsgegevens. Inmiddels is deze dag ook internationaal bekend als de Dag van de Privacy.

Actueler dan ooit

Met o.a. de transities in het sociaal domein en de inwerkingtreding van de Meldplicht Datalekken is informatiebeveiliging voor gemeenten als middel voor gegevensbescherming en daarmee bewaking van de privacy van burgers actueler dan ooit!

Extra aandacht voor privacy

Gemeenten besteden op deze dag extra aandacht aan privacy en gegevensbescherming. Zo houdt de gemeente Heerlen een filmavond en een lezing en organiseert de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam (CPA) het symposium ‘Naar een slimme(re) stad’. Diverse gemeenten houden ook speciale privacy-workshops voor medewerkers.

Meer informatie?

Heeft u vragen over informatiebeveiliging in relatie tot het aspect privacy? Of wilt u meer informatie over de maatregelen die u kunt nemen in uw gemeente? Deel uw vragen en ervaringen op de IBD-Community. U kunt uiteraard ook bij de helpdesk van de IBD terecht voor uw vragen. De helpdesk van de IBD is te bereiken tijdens kantooruren van 9:00 tot 17:00 uur op het nummer 070 373 8011 of via het e-mailadres info@IBDgemeenten.nl. Voor spoedgevallen is de helpdesk 24/7 bereikbaar.