Leveranciers

Informatiebeveiliging stopt niet bij de grenzen van de gemeentelijke organisatie. Het niveau van beveiliging van ICT oplossingen en diensten is een bepalende factor in de digitale weerbaarheid van gemeenten. Daarom betrekt de IBD leveranciers bij haar aanpak op informatiebeveiligingsvlak.
De belangrijkste taken van de IBD zijn incidentpreventie, -detectie en -coördinatie. Om schade te beperken of te voorkomen moet bij de uitvoering van die taken snel en vertrouwelijk geschakeld kunnen worden met de juiste mensen bij gemeenten en leveranciers. Om dit mogelijk te maken kunnen ook leveranciers eenvoudig en op verschillende niveaus aansluiten bij de IBD.

Het aansluitproces ziet er als volgt uit:

Stap 1. Contactpersonen doorgeven

U denkt na welke twee mensen er binnen uw organisatie geschikt zijn als contactpersoon voor informatiebeveiliging. Vervolgens vult u die in op dit formulier en stuurt het via de mail naar aansluiten@ibdgemeenten.nl. Dit levert u als leverancier het volgende op:

 • U bent goed bereikbaar bij incidenten zodat u uw klanten beter kunt helpen
 • U ontvangt periodiek onze leveranciersnieuwsbrief
 • U mag vermelden dat u bent aangesloten bij de IBD
 • U kunt ook bij ons terecht met vragen over de BIO en hoe de BIO gebruikt wordt bij inkoopvoorwaarden en leveranciers

Stap 2. Ondertekenen van het IBD addendum

In aanvulling op het reeds bestaande ‘VNG Realisatie Convenant’ heeft de IBD een leveranciersaddendum vervaardigd. Doel van dit IBD addendum is het vastleggen van afspraken tussen leveranciers en de IBD op het vlak van informatiebeveiliging. Door het ondertekenen van het addendum onderschrijft de leverancier onder andere dat hij zich inspant om de eigen geleverde producten en diensten te laten aansluiten op de inspanningen van gemeenten bij het implementeren van de BIO.

Deze stap kunt u zetten door te bellen met de IBD voor het maken van een afspraak op 070 204 55 11. Het ondertekenen van het IBD addendum levert u het volgende op:

 • U ontvangt ook vertrouwelijke meldingen
 • Vermelding in de GEMMA Softwarecatalogus
 • Woordvoeringsadvies bij crises
 • U kunt gebruik maken van de IBD detectiedienst
 • U kunt gebruik maken van onze dienst kwetsbaarheidswaarschuwingen
 • U kunt deelnemen aan relevante expertgroepen met gemeenten
 • Eventueel een fotomomentje