Kennisproducten met betrekking tot het Sociaal Domein

Omdat gemeenten doorgaans veel privacygevoelige persoonsgegevens verwerken binnen het Sociaal Domein, heeft de IBD specifieke producten ontwikkeld die gemeenten ondersteunen bij het juist verwerken van persoonsgegevens binnen het Sociaal Domein.   

Opleiding Gegevensdeling sociaal domein – De basis bestendigen
In dit document is de inhoudelijke behandeling van de opleiding ‘Gegevensdeling in het Sociaal Domein’ opgenomen. Ook als u de opleiding niet gevolgd heeft, kunt u dit document als naslagwerk gebruiken bij het bestendigen van de basisprincipes rondom gegevensdeling in het sociaal domein.

 

Ideeën voor een nieuw kennisproduct?

Mist u nog een product op het gebied van informatiebeveiliging of privacy, laat het ons dan vooral weten door een mail te sturen aan info@IBDGemeenten.nl of te bellen naar 070 204 55 11.