Kennisproducten met betrekking tot het Sociaal Domein

Omdat gemeenten doorgaans veel privacygevoelige persoonsgegevens verwerken binnen het Sociaal Domein, heeft de IBD specifieke producten ontwikkeld die gemeenten ondersteunen bij het juist verwerken van persoonsgegevens binnen het Sociaal Domein.   

Opleiding Gegevensdeling sociaal domein – De basis bestendigen
In dit document is de inhoudelijke behandeling van de opleiding ‘Gegevensdeling in het Sociaal Domein’ opgenomen. Ook als u de opleiding niet gevolgd heeft, kunt u dit document als naslagwerk gebruiken bij het bestendigen van de basisprincipes rondom gegevensdeling in het sociaal domein.

Handreiking Gebruik IB-signalen
Gemeenten vragen voor de uitvoering van de Participatiewet maandelijks informatie over bijstandsgerechtigden op bij het Inlichtingenbureau: ‘IB-signalen’: Informatie over onder meer vermogen, inkomen en voertuigenbezit. Deze handreiking helpt gemeenten en gemeenschappelijke regelingen om een keuze te maken bij het bepalen van de juiste frequentie voor het opvragen van IB-signalen. Relevant hierbij is de vraag of de uitvraag noodzakelijk en proportioneel is, met aandacht voor de persoonlijke levenssfeer.

Handreiking Dossiervorming Participatiewet
Gemeenten moeten voor de uitvoering van de Participatiewet persoonsgegevens verwerken van uitkeringsgerechtigden. Het risico bestaat daarbij, dat gemeenten te veel persoonsgegevens verwerken.  De handreiking is opgesteld door elf gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in samenwerking met de IBD. Hij bevat best practices die een relatief eenvoudige en beproefde manier bieden om aan de verplichtingen te voldoen.

Ideeën voor een nieuw kennisproduct?

Mist u nog een product op het gebied van informatiebeveiliging of privacy, laat het ons dan vooral weten door een mail te sturen aan [email protected] of te bellen naar 070 204 55 11.