Kennisproducten met betrekking tot de Wet Politiegegevens

Naast de AVG is er nog een wet die betrekking heeft op de bescherming van persoonsgegevens: de Wet politiegegevens (Wpg). Deze wet verplicht onder meer het uitvoeren van audits op de navolging van de wet. De IBD ondersteunt gemeenten met verschillende producten bij werkzaamheden rondom de (audit) Wet Politiegegevens: 

Werkdocument Audit Wet politiegegevens
Het werkdocument Audit Wet politiegegevens voor gemeenten bevat algemene informatie over de audit Wpg en is een specifiek op gemeenten gerichte vertaling van het NOREA normenkader (een uniform en toetsbaar normenkader op basis waarvan de audit kan worden uitgevoerd) voor de Audit Wpg. 

Overzicht maatregelen Wpg voorbeeld
In de Wpg staan veel verplichte maatregelen genoemd, waar ook een gemeente invulling aan moet geven. In dit document staan deze maatregelen opgesomd. Dit geeft de de intern verantwoordelijke de mogelijkheid om in kaart te brengen of de maatregelen al geïmplementeerd zijn, geïmplementeerd worden of nog geïmplementeerd moet worden. 

Register van Verwerkingen Wpg (basis)
Ook onder de Wpg moet een Register van Verwerkingen aanwezig zijn, met daarin alle Wpg-verwerkingen die een gemeente uitvoert. De meest voorkomende verwerkingen staan vast opgenomen in dit register en kunnen als basis dienen voor verdere uitwerking. 

Verwerkersovereenkomst AVG én Wpg
De standaard verwerkersovereenkomst die gemeenten verplicht zijn te gebruiken bij het uitwisselen van persoonsgegevens met andere partijen, ziet alleen op verwerkingen die vallen onder het regime van de AVG. In deze verwerkersovereenkomst is daar ook de Wpg aan toegevoegd. Dit sjabloon verwerkersovereenkomst kan ingezet worden bij verwerkingen die zowel onder de AVG als de Wpg vallen (denk bijvoorbeeld aan een applicatie voor de handhelds van Boa’s. 

Voorbeeld tijdspad Wpg audit
In dit document staan een voorbeeld van de te ondernemen stappen om tot een externe audit te komen en het tijdspad dat hierbij te verwachten is.

Ideeën voor een nieuw kennisproduct?

Mist u nog een product op het gebied van informatiebeveiliging of privacy, laat het ons dan vooral weten door een mail te sturen aan info@IBDGemeenten.nl of te bellen naar 070 204 55 11.