Kennisproducten IBD

Kennisproducten IBD

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle kennisproducten van de IBD. Voor informatiebeveiliging zijn deze producten weergegeven naar hoofdstuk 5 t/m 18 van de BIO. Vervolgens vindt u een opsomming van de privacyproducten weergegeven op thema van het Borgingsproduct gegevensbescherming. Als u op zoek bent naar alle IBD producten, dan kunt u zoeken in ons totale aanbod aan IBD producten.

Klik hier om te zoeken naar alle IBD producten

Producten Informatiebeveiliging & Privacy

Hieronder is een overzicht gemaakt van kennisproducten op het gebied van Informatiebeveiliging en Privacy.

Implementatieondersteuning BIO / Informatiebeveiliging

In 2020 geldt voor de gehele Nederlandse overheid één uniform normenkader voor informatiebeveiliging, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Om gemeenten te begeleiden bij de implementatie van de BIO heeft de IBD de set aan BIG-ondersteuningsproducten aangepast aan de nieuwe situatie.

De volgende documenten en producten zijn beschikbaar:

In lijn met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) geeft de IBD operationele kennisproducten (BIO OP) uit zoals handreikingen en factsheets, formats en voorbeelden. Alle kennisproducten zijn te downloaden via het menu-onderdeel producten. In het onderstaande overzicht zijn deze operationele kennisproducten per hoofdstuk (hoofdstuk 5 t/m 18) van de BIO weergegeven.

Er is ook een overzichtsbestand waarin operationele kennisproducten zijn gekoppeld aan de maatregelen van de BIO. Dit document wordt actueel gehouden door de IBD. Zo heeft u altijd inzichtelijk welke operationele kennisproducten van de IBD u kunnen helpen bij de implementatie van bepaalde onderwerpen uit de BIO.

* nieuw toegevoegd of gewijzigd, februari 2022

5. Beveiligingsbeleid

Handreiking Information Security Management System (ISMS) BIO en AVG 
Voorbeeld Strategisch Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid BIO
Handreiking Risicomanagement door lijnmanagers
Factsheet Configuratiemanagement
Handreiking Configuratiemanagement 

6. Organiseren van informatiebeveiliging

Handreiking IB-functieprofiel Chief Information Security Officer (CISO)
Handreiking communicatieplan informatiebeveiliging
Handreiking Risicomanagement door lijnmanagers
Handreiking Toegangsbeleid

Handreiking Telewerkbeleid 
Handreiking Service Level Agreement (SLA) 
Handreiking hardening beleid voor gemeenten 
Handreiking Mobiele gegevensdragers 
Handreiking Procedure nieuwe ICT-voorzieningen 
Oefenscenario’s Digitale Incidenten

7. Veilig personeel

Handreiking Geheimhoudingsverklaringen
Handreiking screening personeel
Handreiking communicatieplan informatiebeveiliging
Handreiking personeelsbeleid gemeente
Overzicht bewustwordingscampagnes
Handreiking Verhogen bewustzijn informatiebeveiliging
Toolkit ‘Behaviour by Design’
Factsheet Configuratiemanagement
Handreiking Configuratiemanagement

8. Beheer van bedrijfsmiddelen

Handreiking samenhang beheerprocessen en informatiebeveiliging BIO
Anti-malware beleid

Handreiking dataclassificatietoets
Factsheet Configuratiemanagement
Handreiking Configuratiemanagement
Handreiking Service Level Agreement (SLA)
Handreiking Mobiele gegevensdragers
Handreiking Mobile Device Management 
Handreiking IoT beveiliging
Handreiking Veilige Afvoer ICT middelen
Handreiking Mobiele gegevensdragers 
Handreiking Toegangsbeleid

9. Toegangsbeveiliging

Handreiking Wachtwoordbeleid
Handreiking IoT beveiliging
Handreiking Aanwijzing Logging
Handreiking Wachtwoordkluizen
Handreiking Beleid logische toegangsbeveiliging

Handreiking 2-Factor authenticatie (2FA) voor gemeenten
Handreiking Toegangsbeleid

10. Cryptografie

Handreiking Encryptiebeleid (PKI) gemeente
Handreiking hardening beleid voor gemeenten

11. Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving

Handreiking Toegangsbeleid
Handreiking Mobiele gegevensdragers
Handreiking IoT beveiliging

12. Beveiliging bedrijfsvoering

Handreiking Aanwijzing Logging
Anti-malware beleid
Handreiking Back-up en recovery gemeente
Factsheet Patchmanagement
Handreiking Patchmanagement voor gemeenten
Handreiking Incident en response management
Handreiking IoT beveiliging
Factsheet Changemanagement
Handreiking proces wijzigingsbeheer
Factsheet Configuratiemanagement

Handreiking Configuratiemanagement

13. Communicatiebeveiliging

Handreiking IoT beveiliging
Handreiking Encryptiebeleid (PKI) gemeente
Factsheet en toolkit: veilige e-mail in het zorgdomein
Handreiking Mobiele gegevensdragers
Netwerksegmentering*

14. Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen

Handreiking IoT beveiliging
Baseline toets 

Handreiking Procedure nieuwe ICT-voorzieningen 
Handreiking Service Level Agreement (SLA)
Handreiking proces wijzigingsbeheer
Handreiking hardening beleid voor gemeenten
Handreiking Inkoopvoorwaarden en informatiebeveiligingseisen

15. Leveranciersrelaties

Handreiking proces wijzigingsbeheer
Handreiking Procedure nieuwe ICT-voorzieningen 
Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten
Handreiking Service Level Agreement (SLA)
Cloud Computing
Handreiking Inkoopvoorwaarden en informatiebeveiligingseisen

16. Beheer van informatiebeveiligingsincidenten

Factsheet Gehackt, hoe nu verder?
Handreiking Incident en response management
Factsheet Incidentmanagement

Anti-malware beleid
Handreiking communicatieplan informatiebeveiliging
Handreiking Information Security Management System (ISMS) BIO en AVG 
Handreiking Mobiele gegevensdragers
Handreiking Digitaal forensisch onderzoek
Model Continuïteitsstrategie
Model Continuïteitsplan
Handreiking IoT beveiliging
Handreiking Coordinated Vulnerability Disclosure
Oefenscenario’s Digitale Incidenten
Kaartje in de meterkast voor de gemeentesecretaris

17. Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer

Handreiking Bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM)
Handreiking Back-up en recovery gemeente 
Handreiking communicatieplan informatiebeveiliging
Model Continuïteitsstrategie 
Model Continuïteitsplan 
Plan van Aanpak Bedrijfscontinuïteitsbeheer

18. Naleving

Handreiking Information Security Management System (ISMS) BIO en AVG
Handreiking penetratietesten

Baseline toets 
Diepgaande risicoanalyse methode gemeente
Handreiking Risicoregister en Risico Acceptatie Overeenkomst (RAO)

 

Implementatieondersteuning Privacy

Terug naar informatiebeveiliging

De IBD en VNG hebben verschillende producten ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij het implementeren en borgen van privacy in de eigen gemeente en in afspraken met (keten) partners. 

In het onderstaande overzicht zijn deze kennisproducten per thema van het AVG Borgingsproduct 2.0 weergegeven:

Beleid

AVG Borgingsproduct 2.0
Handreiking AVG Borgingsproduct 2.0

Privacy by Design instrumenten

We werken aan een update van de ‘Handreiking intern privacybeleid’. Op dit moment is deze handreiking daarom niet beschikbaar.

Processen

Checklist Data Privacy Impact Analyse (DPIA)
Handreiking Privacy en Integrale toeleiding en dienstverlening sociaal domein

Organisatorische inbedding

Handreiking Positionering en taken van de FG
Factsheet “AVG Basisregels voor gemeenten”
Privacy Pubquiz
Handreiking Verhogen bewustzijn informatiebeveiliging
Handreiking Geheimhoudingsverklaring

Rechten van betrokkenen

Handreiking Rechten van Betrokkenen – Deel 1 Transparantie en het recht van inzage

Samenwerking

Handreiking Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten (VWO)/ Standard Data Processing Agreement (DPA) for Dutch Municipalities
Handreiking Geheimhoudingsverklaring
Factsheet Verwerker of Verwerkingsverantwoordelijke en beslisboom
Praktijkvoorbeelden Verwerker of Verwerkingsverantwoordelijke
Modelovereenkomsten voor gezamenlijke en zelfstandige verantwoordelijken

Beveiliging

Factsheet “Meldplicht Datalekken”
Handreiking Information Security Management System (ISMS) BIO en AVG
Handreiking Verhogen bewustzijn informatiebeveiliging
Privacy by Design instrumenten
Handreiking Aanwijzing Logging

Verantwoording

Vooringevuld verwerkingsregister gemeenten
Handreiking verwerkingsregister & toelichting bij het vooringevulde register van verwerkingsactiviteiten
Leeg verwerkingsregister gemeenten
Voorbeeld jaarrapportage FG gemeenteraad
Voorbeeld jaarrapportage FG College van B&W
Werkdocument Audit Wet Politiegevens voor gemeenten

Kennisdeling gemeenten

DPIA Tool (inloggen met account IBD Community)
Collectieve DPIA’s
Privacy &  AVG Contentbibliotheek
Handreiking en voorbeeld privacybeleid gemeente Leidschendam
Casuïstiek gegevensbescherming gemeenteraad (publicatie van documenten op het internet)

Naast bovenstaande producten biedt de IBD ook nog andere dienstverlening aan op het gebied van privacy. Klik hier om naar de privacy pagina te gaan.

Ideeën voor een nieuw kennisproduct?

Mist u nog een product op het gebied van informatiebeveiliging of privacy, laat het ons dan vooral weten door een mail te sturen aan info@IBDGemeenten.nl of te bellen naar 070 204 55 11.

 

Producten in ontwikkeling

Producten in ontwikkeling

De IBD ontwikkelt regelmatig nieuwe producten. Benieuwd welke producten er binnenkort beschikbaar komen?

lees hier meer