Kennisdeling en kennisvermeerdering

De IBD vervult een faciliterende en actieve rol bij kennisontwikkeling, -deling en –vermeerdering. Samenwerking tussen gemeenten onderling en gemeenten met de IBD zijn hierbij de sleutel tot succes. Gemeenten en IBD stellen zo veel mogelijk gezamenlijk producten op; door gemeenten opgestelde stukken worden in voorkomende gevallen door de IBD generiek gemaakt en beschikbaar gesteld aan de andere gemeenten. Gemeenten dragen suggesties aan voor aanvullende producten. Daarnaast biedt de besloten IBD community gemeenten een vertrouwd platform om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Bijeenkomsten

Gedurende het jaar organiseert de IBD verspreid over het land meerdere regiobijeenkomsten. In de regiobijeenkomst bespreken we met de deelnemers de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging binnen het gemeentelijk domein en in verschillende workshops werken de deelnemers samen met adviseurs van de IBD aan actuele vraagstukken.

Ook organiseert de IBD met enige regelmaat virtuele bijeenkomsten. Lees hier meer.

Workshops op locatie

De IBD heeft in de afgelopen jaren een groot aantal workshops ontwikkeld voor o.a. de regiobijeenkomsten. Op verzoek kan de IBD één van deze workshops geven op een bijeenkomst die door de gemeente zelf georganiseerd wordt. Wilt u in uw gemeente één van deze workshops organiseren, en heeft u minimaal 10 deelnemers van verschillende gemeenten (of intergemeentelijke sociale diensten en belastingsamenwerkingen)? Stuurt u dan een verzoek aan [email protected] met daarin de datum van uw bijeenkomst, het aantal deelnemers en de deelnemende organisaties.

De IBD biedt hierbij de keuze uit een aantal verschillende workshops. Klik hier voor het overzicht.

FG en CISO collectieven

Er ontstaan steeds meer (regionale) FG en CISO netwerken. De IBD juicht deze initiatieven toe en draagt hier graag aan bij. Zo hebben we eerder gerichte workshops georganiseerd bij deze collectieven en kunnen wij met direct advies het collectief versterken. Daarnaast worden collectieven als waardevol klankbord gezien voor het verbeteren en doorontwikkelen van het IBD producten en dienstenaanbod.

Niet alle collectieven en netwerken zijn bekend bij de IBD. Bent u onderdeel van een collectief en wilt u bijdragen aan de verdere verspreiding van kennis en kunde of als groep gebruik maken van de IBD dienstverlening, meld u dan als collectief aan bij de IBD (via [email protected] of [email protected]). U kunt dan samen met een IBD adviseur kijken wat passend is voor uw situatie.

CISO- en of Privacystoel

De IBD stelt een wisselende CISO- en of privacystoel beschikbaar waarbij een gemeentelijke CISO of Privacyadviseur voor maximaal twee dagen in de week, voor een periode van een half jaar, meedraait in het IBD team. Bent u geïnteresseerd om u als CISO/FG/Privacyadviseur in te zetten voor informatiebeveiliging en privacy bij gemeenten in heel Nederland? Neem dan contact op via [email protected].

Werk- en expertgroepen

De IBD werkt regelmatig samen met gemeentelijke contactpersonen aan de ontwikkeling van nieuwe producten en de doorontwikkeling van bestaande ondersteuningsproducten. Een overzicht van alle werk- en expertgroepen vindt u hier.

Kennisdeling met partners

De IBD wisselt regelmatig kennis uit met partners uit de rijksoverheid, onderwijs en wetenschap, het bedrijfsleven en met het internationale netwerk.

Overzicht van alle operationele kennisproducten

Overzicht van alle operationele kennisproducten

Op de pagina Producten Informatiebeveiliging & Privacy zijn, in een overzicht, de operationele kennisproducten per hoofdstuk van de BIO en op thema van het Borgingsproduct gegevensbescherming weergegeven.

Klik hier voor het overzicht