Kennisdeling en kennisvermeerdering

De IBD vervult een faciliterende en actieve rol bij kennisontwikkeling, -deling en –vermeerdering. Samenwerking tussen gemeenten onderling en gemeenten met de IBD zijn hierbij de sleutel tot succes. Gemeenten en IBD stellen zo veel mogelijk gezamenlijk producten op; door gemeenten opgestelde stukken worden in voorkomende gevallen door de IBD generiek gemaakt en beschikbaar gesteld aan de andere gemeenten. Gemeenten dragen suggesties aan voor aanvullende producten. Daarnaast biedt de besloten IBD community gemeenten een vertrouwd platform om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Regiobijeenkomsten

Gedurende het jaar organiseert de IBD verspreid over het land meerdere regiobijeenkomsten. In de regiobijeenkomst bespreken we met de deelnemers de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging binnen het gemeentelijk domein en in verschillende workshops werken de deelnemers samen met adviseurs van de IBD aan actuele vraagstukken.

Workshops op locatie

De IBD heeft in de afgelopen jaren een groot aantal workshops ontwikkeld voor o.a. de regiobijeenkomsten. Op verzoek kan de IBD één van deze workshops geven op een bijeenkomst die door de gemeente zelf georganiseerd wordt. Wilt u in uw gemeente één van deze workshops organiseren, en heeft u minimaal 10 deelnemers van verschillende gemeenten (of intergemeentelijke sociale diensten en belastingsamenwerkingen)? Stuurt u dan een verzoek aan bijeenkomsten@IBDgemeenten.nl met daarin de datum van uw bijeenkomst, het aantal deelnemers en de deelnemende organisaties.

De IBD biedt hierbij de keuze uit een aantal verschillende workshops. Klik hier voor het overzicht.

Kennisdeling met partners

De IBD wisselt regelmatig kennis uit met partners uit de rijksoverheid, onderwijs en wetenschap, het bedrijfsleven en met het internationale netwerk.

Overzicht van alle operationele kennisproducten

Overzicht van alle operationele kennisproducten

Op de pagina Operationele kennisproducten IBD zijn, in een overzicht, de operationele kennisproducten per hoofdstuk van de BIO weergegeven.

Klik hier voor het overzicht