Inventarisatie onderwerpen Privacy regiobijeenkomsten

In maart en april organiseert de IBD een aantal Privacy regiobijeenkomsten. We denken hierbij aan de volgende onderwerpen:

  • Spreekuur: stel uw vragen en bespreek lastige casussen met onze privacyspecialisten.
  • 10 geboden voor de FG: leer in deze workshop hoe u zich kunt positioneren in uw organisatie. De 10 geboden voor een succesvolle FG met ook de 10 grootste valkuilen.
  • Bewustwording: hoe krijgt u uw organisatie mee? Hoe zorgt u dat ook het lijnmanagement zich bezig wilt houden met gegevensbescherming?
  • Integrale dienstverlening sociaal domein: Het sociaal domein blijft een aandachtspunt. De wens om integraal te werken en de burger integraal van dienst te zijn botst soms met de privacywetgeving. Waar liggen de grenzen, maar ook waar liggen de mogelijkheden?
  • Smart cities: een slimme stad een stad waarbij informatietechnologie en het internet der dingen gebruikt worden om de stad te beheren en te besturen. Ook Nederlandse gemeenen zien de noodzaak om lokale problemen aan te pakken met smart oplossingen en hierin te experimenteren. Hoe zorgen wij ervoor dat er bij deze initaitieven rekening wordt gehouden met de privacy van burgers en waar moet u als FG aan denken?
  • Rechten van betrokkenen in de praktijk: wat doet u als u een inzageverzoek ontvangt? Waar moet u op letten? En hoe zit het eigenlijk met het recht op vergetelheid en de Archiefwet?
  • Politiegegevens: gemeenten zullen af en toe gegeven opvragen bij de politie, maar ook andersom zal de politie wel gegevens opvragen bij gemeenten. Wanneer en onder welke voorwaarden kunnen gegevens verstrekt worden? En hoe zit het eigenlijk met BOA’s binnen de gemeenten? Verzamelen zij als opsporingsambtenaar politiegegevens?
  • Autorisaties inrichten en beheren: hoe regelt u uw systemen zodanig in dat autorisaties aan de voorkant goed worden ingericht en aan de achterkant worden beheerd.
  • Publiek vs privaat bij sociale wijkteams: niet alle wijkteams of gebiedsteams vallen onder het begrip bestuursorgaan. Heeft dit gevolgen voor de grondslagen waarop zij de gegevensverwerkingen kunnen baseren?

U kunt hieronder aangeven welke onderwerpen uw voorkeur hebben: