Incidentpreventie

Het doel van incidentpreventie voor gemeenten is uiteraard het voorkomen van incidenten. Dit door gemeenten zo snel als mogelijk te informeren over algemene dreigingen, door informatie te verzamelen over gemeentelijke incidenten en hierover periodiek te rapporteren. Specifieke dienstverlening op het vlak van incidentpreventie is: 

De dienstverlening kwetsbaarheidswaarschuwingen.
Het doel van de dienstverlening kwetsbaarheidswaarschuwingen voor gemeenten is het voorkomen van incidenten. Dit door gemeenten zo snel als mogelijk te informeren over bij de IBD bekende aankomende of acute ICT-gerelateerde beveiligingsrisico’s, zoals kwetsbaarheden in soft- en/of hardware.