Incident

Eén van de doelen van de IBD is het aan gemeenten leveren van concrete ondersteuning in geval van incidenten en crisissituaties op het vlak van informatiebeveiliging. Hiertoe heeft de IBD net als haar ketenpartner het NCSC een Computer Emergency Response Team (CERT)-functie om zo preventie, detectie en coördinatie van informatiebeveiligingsincidenten binnen de gemeentelijke overheid mogelijk te maken. Voor specifieke dienstverlening vanuit de IBD is het noodzakelijk dat de IBD-CERT bepaalde gemeente-specifieke gegevens ontvangt. Hiervoor moeten gemeenten ‘officieel’ aansluiten bij de IBD.

Lees hier meer over de dienstverlening behorend bij incidentpreventie.  
Lees hier meer over de dienstverlening behorend bij incidentdetectie.
Lees hier meer over de dienstverlening behorend bij incidentcoördinatie.