Een incident melden bij de IBD

De CERT (Computer Emergency Response Team) werkt voor alle Nederlandse gemeenten en hun aangesloten ICT-samenwerkingsverbanden, intergemeentelijke sociale diensten en belastingsamenwerkingen. De IBD biedt ondersteuning in geval van een incident om schade te beperken en de situatie op te lossen. De CERT is 24×7 bereikbaar en kan bij ernstige of complexe incidenten de hulp inroepen van security experts, woordvoerders en/of het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Heeft u als gemeente een incident (gehad) of direct ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de CERT van de IBD:

Bel: 070 204 55 11
Mail: incident@IBDgemeenten.nl (PGP-sleutel)

Wat mag u verwachten van de IBD

In geval van een incident biedt de IBD gemeenten gerichte adviezen op het terrein van incidentmanagement:

  • Preventie: het voorkomen van verdere schade
  • Detectie: het herkennen en identificeren van wat er aan de hand is
  • Schadebeperking: het indammen van het incident en voorkomen dat verdere schade optreedt
  • Oplossing van het incident
  • Herstellen van de gewenste situatie
  • Evaluatie en nazorg
  • Woordvoering / communicatie

Daarnaast coördineert de IBD waar nodig met leveranciers, andere betrokken gemeenten en alle overige organisaties.