Een incident melden bij de IBD

De CERT (Computer Emergency Response Team) werkt voor alle Nederlandse gemeenten en hun aangesloten ICT-samenwerkingsverbanden, intergemeentelijke sociale diensten en belastingsamenwerkingen. De IBD biedt ondersteuning in geval van een incident om schade te beperken en de situatie op te lossen. De CERT is 24×7 bereikbaar en kan bij ernstige of complexe incidenten de hulp inroepen van security experts, woordvoerders en/of het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Heeft u als gemeente een incident (gehad) of direct ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de CERT van de IBD:

Bel: 070 204 55 11
Mail: [email protected] (PGP-sleutel)

Wat mag u verwachten van de IBD

In geval van een incident biedt de IBD gemeenten gerichte adviezen op het terrein van incidentmanagement:

 1. Telefonische ondersteuning

   – technisch advies

   – ondersteuning communicatie / woordvoering

   – privacyadvies

 2. Online deelname crisisteam als adviseur

 3. Schakelpunt met rijksoverheid, leveranciers en gemeenten

   – advies en waarschuwing

   – inzet netwerk VNG(-bestuurders)

 4. Bemiddeling capaciteit en steun andere gemeenten (gemeentelijk responsnetwerk)

 5. Second opinion op adviezen en voorstellen derden

 6. Hulp bij evaluatie en opstellen lessen voor de toekomst

Hoe werkt een ransomware aanval en welke maatregelen kan een gemeente nemen?

Hoe werkt een ransomware aanval en welke maatregelen kan een gemeente nemen?

Wilt u weten staat hoe een ransomware aanval er uit ziet en welke maatregelen genomen kunnen worden om de kans en impact van een aanval te verkleinen?

Download hier het handige schematische overzicht