Een incident melden bij de IBD

De CERT (Computer Emergency Response Team) werkt voor alle Nederlandse gemeenten en hun aangesloten ICT-samenwerkingsverbanden, intergemeentelijke sociale diensten en belastingsamenwerkingen. De IBD biedt ondersteuning in geval van een incident om schade te beperken en de situatie op te lossen. De CERT is 24×7 bereikbaar en kan bij ernstige of complexe incidenten de hulp inroepen van security experts, woordvoerders en/of het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Heeft u als gemeente een incident (gehad) of direct ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de CERT van de IBD:

Bel: 070 204 55 11
Mail: incident@IBDgemeenten.nl (PGP-sleutel)

Wat mag u verwachten van de IBD

In geval van een incident biedt de IBD gemeenten gerichte adviezen op het terrein van incidentmanagement:

 1. Telefonische ondersteuning

   – technisch advies

   – ondersteuning communicatie / woordvoering

   – privacyadvies

 2. Online deelname crisisteam als adviseur

 3. Schakelpunt met rijksoverheid, leveranciers en gemeenten

   – advies en waarschuwing

   – inzet netwerk VNG(-bestuurders)

 4. Bemiddeling capaciteit en steun andere gemeenten (gemeentelijk responsnetwerk)

 5. Second opinion op adviezen en voorstellen derden

 6. Hulp bij evaluatie en opstellen lessen voor de toekomst